TSR w pracy nauczyciela akademickiego – warsztaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach opartych na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Zajęcia pozwolą nauczycielom włączyć elementy metody do pracy naukowo-dydaktycznej ze studentami.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach) to nie tylko model terapii. Jego zastosowania odnajdziemy m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, praktyce pracy socjalnej oraz w edukacji (ang. Solution Focused Education).

Uczestnicy poznają:

  • założenia TSR, filozofię centralną i spojrzenie na człowieka w TSR
  • wybrane techniki i narzędzia pracy w nurcie TSR oraz przykłady ich zastosowania w pracy dydaktycznej
  • sposoby budowania relacji ze studentami, które opierają się na współpracy
  • strategie pracy ze studentem niezmotywowanym

Metody pracy:
Metody warsztatowe oparte na dyskusji i ćwiczeniach w grupie, połączone z elementami prezentacji teoretycznej.

Termin:
24 stycznia 2017 r., godz. 10.00-14.00

Miejsce:
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17, pokój 116 (I piętro)
20-045 Lublin

Osoba prowadząca:
Marzena Bichta – psycholog, certyfikowany trener pracy grupowej, terapeuta TSR I i II stopnia, certyfikowany praktyk MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, certyfikowany praktyk The EQ – i 2.0®, doradca zawodowy. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy szkoleniowej i doradczej ze studentami oraz pracownikami uczelni.

Zapisy:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marzena.bichta@umcs.lublin.pl. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko. Liczba miejsc: ograniczona do 16 osób w grupie.

Warsztaty stanowią efekt współpracy organizatorów projektu „Przyjazny Uniwersytet” (Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, Biura Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów) oraz Biura Karier UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2017