Seminarium: Diagnozy współczesności (12-13.11.)

Instytut Filozofii UMCS oraz Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS serdecznie zapraszają na III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”- 12-13 listopada 2015, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Lublin.

Seminarium służyć ma rozpoznaniu społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego, zbadaniu natury „symptomów” przejawiających się w kulturze w postaci kryzysów psychicznych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz nakreśleniu uwarunkowań społeczno-kulturowych dla tych problemów.

Celem dwudniowego spotkania jest dyskusja nad sposobami budowania wzajemnej relacji  między osobami żywo zainteresowanymi tematyką zdrowia psychicznego oraz osobami chorującymi, ich rodzinami i terapeutami oraz udoskonalaniem sposobów wspomagania osób z problemami psychicznymi. Szczególny nacisk zostanie położony na sytuację młodzieży studiującej oraz na możliwości psychoprofilaktyki, psychoedukacji, samorozwoju oraz pomocy młodym osobom w kryzysie.

Wydarzenie jest częścią projektu „Przyjazny Uniwersytet III”. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

PROGRAM WYDARZENIA

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: filozofiaipsychiat.wix.com/iiiosfp

    Aktualności

    Data dodania
    11 listopada 2015