III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

 6 grudnia 2018 r.

 Centrum ECOTECH-COMPLEX

ul. Głęboka 39 Lublin

strona www: http://www.ofiaryprzemocy.pl/

strona Facebook: https://www.facebook.com/konferencja.ofiaryprzemocy/

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy.

Gościem Honorowym Konferencji będzie: Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, która wygłosi wykład pt. „Sprawcy przemocy w izolacji penitencjarnej”.

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2018