EKO FORUM LKB w Centrum ECOTECH-COMPLEX

Lubelski Klub Biznesu zaprasza do udziału w EKO FORUM,

które odbędzie się 18 listopada 2019r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX

Strona WWW Wydarzenia

Forum to doskonałe miejsce do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, poszukiwania rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii i paliw, a także funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia i żywności. Przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, świata nauki, przedsiębiorcy, oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych trendów, zagrożeń i wyzwań w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Zakres merytoryczny przedsięwzięcia skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i miejscem człowieka w środowisku:

• Zdrowe trendy w żywności;
• Człowiek a medycyna;
• Zarządzanie energią a ochrona środowiska;
• Czyste środowisko i czyste powietrze.

Wszelkie inicjatywy i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne i potrzebne zarówno w Polsce, jak i w naszym regionie. Wychodzimy z inicjatywą spotkania się podczas konferencji i przedyskutowania wyzwań jakie stoją przed lubelskimi przedsiębiorcami, samorządami.

Program wydarzenia:

8.30-9.00 Poranna Kawa
9.00-9.40 Otwarcie Konferencji
Wystąpienie patronów honorowych
Wystąpienia okolicznościowe

9.40-10.40 I PANEL
Panel Dyskusyjny: Zdrowe trendy w żywności. Aktualne osiągnięcia lubelskich firm i instytucji.

 • Kreowanie popytu na zdrową żywność

Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

 • Żywność projektowana jako element diety osób aktywnych fizycznie

Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Mikroorganizmy w produkcji zdrowej żywności

Paulina Zajączkowska – Prezes, Greenland technologia em sp. z o. o.

 •  Propolis – źródło substancji prozdrowotnych

Dr Jerzy Peszke - Decont sp. z o. o.

10.40-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.10 II PANEL
Panel Dyskusyjny: Zarządzanie energią a ochrona środowiska.

 •  Termoutylizacja odpadów komunalnych

Tadeusz Rybak – Prezes Zarządu, Mostostal Puławy S. A.

 • Proekologiczna optymalizacja zużycia energii a komfortowe i bezpieczne użytkowanie obiektów

Piotr Hunek - Dyrektor ds. klientów kluczowych, Temm Sp. z o. o.

 •  Finansowanie inwestycji wspierających efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Justyna Pęk - Dyrektor, Centrum Biznesowego w Lublinie, Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Wpływ elektromobilności na jakość życia mieszkańców

Beata Jędrzejewska-Kozłowska - Dyrektor, Biuro Zarządzania Energią, Departament Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Lublin

12.10-12.40 Przerwa Kawowa

12.40-13.40 III PANEL
Panel Dyskusyjny: Czyste środowisko i czyste powietrze. Aktualne dyrektywy unijne i wytyczne dla przedsiębiorstw.

 •  Implikacje dla przedsiębiorców wynikające z dyrektyw unijnych i prawa krajowego dotyczących ochrony środowiska”

Janusz Bodziacki - Dyrektor, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 • Rola ciepła systemowego w redukcji szkodliwych emisji gazów

Marek Goluch – Prezes Zarządu, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 • Czyste wody - rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego

Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

 • Recykling plastiku, produkcja opakowań z papieru /folii BIO/ oraz z materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu a wpływ na ekosystem

Marcel Nowosielski - Prezes Zarządu, C2C Sp. z o.o.

 • Paliwa odnawialne stosowane w transporcie – ochrona klimatu.

Stanisław Jabłoński - Prezes Zarządu, Ekobenz Sp. z o. o.

14.00 Zakończenie konferencji
* Program może ulec zmianie

  Aktualności

  Data dodania
  17 listopada 2019