24.05.2021 r. - ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” mają stanowić platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

Poniedziałek, 24 maja 2021 r. o godz. 14.00

„Rozwój przełomowych rozwiązań w obszarze technologii medycznych w połączeniu ze współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz pozyskiwanie kapitału finansującego  na przykładzie największego polskiego sukcesu w obszarze MŚP w programie Horizon2020”

Mateusz Sagan, MBA – Ekonomista i Inwestor / Zarządzający i Strateg w zakresie innowacyjnych projektów medtech-biotech Chief Business Officer, Członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz w SDS Optic S.A., absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston, UK.

Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi, ponad 20 lat doświadczenia pracy w środowisku korporacyjnym, w firmach rodzinnych oraz technologicznych startupach na całym świecie. Pełnił funkcje CEO i Dyrektora Zarządzającego w koncernach amerykańskich i szwajcarskich, pracował w Polsce, w Szwajcarii, na Ukrainie i w Rosji. Od 2013r. aktywny Interim Manager wspierający przełomowe technologie medyczno-biotechnologiczne.
Doradza jako mentor programów akceleracyjnych, m.in. MIT EF CEE. Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce oraz Członek Rady Klastra Lubelska Medycyna. Członek Zarządu oraz Członek Rad Nadzorczych w szeregu spółkach technologicznych. Inwestor startupów technologicznych w Polsce, Hiszpanii oraz Danii.

Seminarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego

Zapraszamy serdecznie.

ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Application 24.05.2021

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 24.05.2021r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie informacji e-mail na adres ecotech@umcs.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Przekroczono termin zgłoszenia, prosimy o mail na adres ecotech@umcs.pl

    Aktualności