Zmiany organizacyjne struktury Wydziału Humanistycznego

W ramach reorganizacji struktury UMCS zaszły również zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.  Od 1.10.2019 r. dotychczasowe instytuty zamienione zostały na katedry, a Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej podzielony został na dwie odrębne jednostki - Katedrę Germanistyki i Katedrę Lingwistyki Stosowanej, zaś obie jednostki funkcjonują w ramach Instytutu Neofilologii

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2019