Zakończenie redagowania strony Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej

W związku z reorganizacją struktury Wydziału Humanistycznego i likwidacją Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej zostaje zakończone redagowanie strony internetowej Instytutu. Jednocześnie - wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Katedry Germanistyki - zaczęła funkcjonować strona internetowa tej jednostki pod adresem: 
www.katedra.germanistyki.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2019