Stypendia GFPS w Niemczech

GFPS-Polska (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej) zaprasza do składania wniosków o stypendia w semestrze letnim 2020 r. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Stowarzyszenie oferuje semestralny pobyt w Niemczech w ponad 20 miastach. Wymogiem jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp., najlepiej w nawiązaniu do swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej). W ramach stypendium oferowane jest nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny, jak i pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znaleźć można  na stronie GFPS oraz na Facebook'u

Termin składania wniosków upływa 31.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące programu przesyłać należy na adres komisja.stypendialna@gfps.pl

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2019