Olimpiada Języka Niemieckiego

TERMINARZ 43. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(rok szkolny 2019/2020)

1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną (wyłącznie z adresu mailowego szkoły!) – do odpowiednich Komitetów Okręgowych do końca października 2019 r. Wystarczy zgłoszenie udziału szkoły, liczbę uczestników można zmienić nawet w dniu eliminacji szkolnych.
2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach):
a) eliminacje pisemne 2-go etapu odbędą się w szkołach dniu 10 stycznia 2020 r.
Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitety Okręgowe, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później niż 15 lutego.
4. Finał 43. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. w Poznaniu w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4.

Uwaga: Komitet Główny zmuszony był zlikwidować 2 okręgi: białostocki i zielonogórski. Uczestników z tych okręgów prosimy zgłaszać do najwygodniejszych komunikacyjnie okręgów (Białystok: do Lublina, Torunia lub Warszawy; Zielona Góra: do Poznania, Szczecina lub Wrocławia).

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2019