Konkurs Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”

Już po raz trzeci Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie zaprasza wszystkie osoby uczące się języka niemieckiego do wzięcia udziału w Konkursie Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”.
Podobnie jak w latach ubiegłych celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego i twórczego podejścia do nauki języka niemieckiego poprzez włączenie do pracy z materiałem językowym szeregu innych elementów, takich jak muzyka, dźwięk, obraz, teatr, poezja czy współczesne technologie.
Zgodnie z tytułem - „Nicht WortWörtlich” - uczestnicy konkursu zaproszeni są do możliwie pomysłowego i niekoniecznie dosłownego podjęcia tematyki zawartej w zaproponowanym przez organizatorów słowie przewodnim. Na hasło tegorocznej edycji konkursu wybrane zostało słowo „Zusammen”. Mamy nadzieję, że zainspiruje ono uczniów do stworzenia prezentacji multimedialnych, inscenizacji, wierszy, piosenek, esejów, słuchowisk, projektów plastycznych i innych form wyrazu. Uczestnikom konkursu mają całkowitą swobodę w doborze formy. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS oraz instytucje sponsorujące konkurs: DAAD i Instytut Goethego. 

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia (załącznik nr 2) i odesłania go faksem (nr 81-537-57-87), drogą mailową (german@hektor.umcs.lublin.pl lub katarzyna.tymoszuk@umcs.pl) lub pocztą tradycyjną na adres:

 Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Nicht WortWörtlich”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.01.2019
Termin potwierdzenia udziału w konkursie ze strony Instytutu: 21.01.2019
Termin prezentacji konkursowych: 08.03.2019

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator konkursu
dr Katarzyna Tymoszuk

                                                                               zdjęcia z finału konkursu

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2019