Zmarła prof. dr hab. Małgorzata Willaume

Z głębokim żalem zawiadamiam, że odeszła od nas Pani Profesor Małgorzata Willaume. Przez całe swoje życie zawodowe związana była z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni pracownik Instytutu Historii. Na UMCS ukończyła studia historyczne w 1973 r., w 1980 r. obroniła doktorat, w 1990 r. uzyskała habilitację. W 2005 r. otrzymała tytuł naukowy profesora, w 2020 r. przeszła na emeryturę.

Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się przede wszystkim wokół tematyki francuskiej i  związków francusko-polskich. Była stypendystką rządu francuskiego, następnie podjęła trwałą, wieloletnią współpracę z kilkoma francuskimi ośrodkami naukowymi. Była kontynuatorką badań podjętych przez prof. Wiesława Śladkowskiego. Drugim polem zainteresowania była historia Rumunii. Autorka licznych prac poświęconych zarówno Francji, jak tez Rumunii, m.in.: Drogi do niepodległości : polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich realizacja w latach 1837-1849, (1984),  Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919-1939 : o polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, (1989), Polska obecność w kulturze Francji : XVIII-XX wiek (do 1939 r.)(współautorstwo 1991), Rumunia (2014) i wielu innych.

Wyrazem uznania Jej osiągnięć było członkostwo licznych organizacji naukowych zarówno krajowych, jak też międzynarodowych, m. in. Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU, Komitetu Nauk Historycznych PAN, Polsko-Rumuńskiej Komisji Historycznej PAN, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Powszechnej XIX w.w Instytucie Historii UMCS,

Odeszła od nas ceniona badaczka dziejów XIX – XX w., człowiek o wysokiej kulturze osobistej, wykładowca, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów. Nasza społeczność akademicka poniosła niepowetowaną stratę.

    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2020