Wydarzenie Kultury - Strzały 2019/20 dla metodologów z Katedry Humanistyki Cyfrowej

Niezależny portal naukowy www.ohistorie.eu 26 marca 2021 roku został uhonorowany nagrodą w konkursie Wydarzenie Kultury - Strzały 2019/20 za „wyjątkowe debaty w ciekawych czasach”.

Portal powstał w lipcu 2018 roku jako odpowiedź na intelektualną nieuczciwość, przypadki sprzeniewierzania się warsztatowi historyka, ignorowania metodologii historii oraz upolityczniania historii. Twórcami witryny są lubelscy historycy z Instytutu Historii UMCS, Instytutu Historii KUL oraz lubelskiego oddziału IPN. Wydawcą portalu jest Towarzystwo Historiograficzne – Koło w Lublinie. Członkami redakcji są między innymi dr hab. Ewa Solska (IH UMCS) oraz dr hab. Piotr Witek (IH UMCS).

W ciągu dwóch lat działalności portal ohistorie.eu stał się ważnym ogólnopolskim miejscem wymiany myśli, naukowych dyskusji, debat oraz sporów. Ohistorie.eu opublikował kilkadziesiąt artykułów, recenzji, opinii i dyskusji autorstwa wybitnych historyczek i historyków m.in.: prof. Anny Wolff-Powęskiej, prof. Marcina Kuli, prof. Rafała Stobieckiego, prof. Jana Pomorskiego, prof. Mariusza Mazura, prof. Rafała Wnuka, prof. Wiktora Wernera, prof. Piotra M. Majewskiego, prof. Wojciecha Wrzoska, prof. Anny Zielińskiej, prof. Doroty Skotarczak, prof. Roberta Traby. Na portalu ukazały się także wywiady z wybitnymi historykami i artystami m.in. Agnieszką Holland, Ericą Lehre, prof. Ihorem Iljuszynem, prof. Timothym Snyderem, prof. Janem Pomorskim.

W okresie przed pandemią Portal zorganizował kilkanaście debat naukowych w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Gośćmi debat byli m.in. dr Mariusz Zajączkowski, prof. Dorota Skotarczak, prof. Lech Nijakowski, prof. Piotr M. Majewski, prof. Anna Ziębińska-Witek, dr Jarosław Pałka, prof. Kaja Kaźmierska, dr Joanna Ostrowska, prof. Robert Traba, red. Adam Krzemiński. W czasie pandemii debaty przeniosły się do Internetu i są transmitowane na żywo na kanale Youtube. Dotychczas odbyło się kilka debat wokół ważnych i aktualnych tematów m.in. takich jak: historia ludowa i zwrot ludowy w humanistyce, antykomunistyczne podziemie niepodległościowe po drugiej wojnie światowej, wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce, Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami.

Uzasadnienie nagrody można znaleźć tutaj.

Autor tekstu: dr hab. Piotr Witek

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2021