VI Lubelska Wiosna Historyczna

Informujemy, że 9 grudnia 2020 roku odbyła się online konferencja naukowa VI Lubelska Wiosna Historyczna, której organizatorem było Koło Naukowe Historyków Studentów działające pod opieką naukową dr hab. Marka Siomy, prof. uczelni. Z powodu pandemii COVID-19, konferencja, pierwotnie przygotowywana na maj tego roku, została zorganizowana za pomocą aplikacji Google Hangouts. Zdalna forma sprawiła, że uczestnictwo w niej było bezpłatne dla prelegentów.

W dziesięciu panelach tematycznych udział wzięło 47 prelegentów. W większości tematem przewodnim ich wystąpień były wieloaspektowe konteksty przełomowych wydarzeń historycznych. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym znaczny odsetek prelegentów reprezentował inne dyscypliny nauki. Spojrzeniena wydarzenia historyczne z perspektywy socjologów, antropologów, politologów, lingwistów oraz przedstawicieli kilku innych nauk dały przyczynek do ożywionych dyskusji, które odbywały się na zakończenie każdego z paneli.

Odbywająca się za pomocą komunikatora internetowego VI Lubelska Wiosna Historyczna okazała się dużym sukcesem. Świadczy o tym nie tylko liczba prelegentów i niemal stuprocentowa frekwencja, ale także liczne głosy uznania dla organizatorów za poziom wysoki merytoryczny i organizację konferencji.

Rafał Juściński

Przewodniczący KNHS UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2020