Uwaga studenci historii, turystyki historycznej i archiwistyki!

Realizując uchwałę Rady Naukowej IH UMCS nr 2/15 z dnia 22.09.2015 roku w sprawie uszczegółowienia zakresu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na I i II stopniu studiów stacjonarnych prowadzonych w IH  UMCS, uprzejmie informuję, że każdy przystępujący do egzaminu ustnego na poziomie licencjatu student odpowiadać będzie na dwa pytania, z adekwatnych do kierunków i poziomu studiów zestawów zagadnień. Trzecie zadanie egzaminacyjne polegać będzie na prezentacji pracy dyplomowej (założenia, cele, metody badawcze, wnioski).

Każdy przystępujący do egzaminu ustnego na poziomie magisterskim student odpowiadać będzie na trzy pytania, wylosowane z do kierunków i poziomu studiów zestawów zagadnień. Czwarte zadanie egzaminacyjne polegać będzie na prezentacji pracy magisterskiej (założenia, cele, metody badawcze, wnioski).

Zmiany podyktowane są wymaganiami nałożonymi przez system jakości kształcenia oraz powszechną praktyką na innych uczelniach w Polsce oraz innych Wydziałach UMCS. Reguły te wchodzą w życie w roku akademickim 2015/2016. Wykaz zagadnień egzaminacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów dostępny jest pod poniższym linkiem.

    Aktualności

    Data dodania
    6 listopada 2015