Ukazała się „Bibliografia Janowca i okolic”

Bibliografia Janowca i okolic powstała w wyniku kooperacji środowiska naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Towarzystwem Przyjaciół Janowca. Pomysłodawcą opracowania bibliografii był zasłużony regionalista, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca, Leszek Kwasek. Przygotowaniem bibliografii zajęli się Alicja Matczuk i Artur Znajomski, pracownicy naukowi Instytutu Historii UMCS.

W efekcie kwerend przeprowadzonych w rozmaitych źródłach bibliograficznych, katalogach bibliotecznych oraz przewertowania z autopsji lokalnych gazet i czasopism powstało zestawienie liczące 1690 pozycji. Zgromadzono w nim piśmiennictwo na temat całokształtu życia Janowca i dawnych dóbr klucza janowieckiego oraz osób związanych z tym terenem od czasów najdawniejszych do 2017 roku.

Bibliografia uwzględnia prace w języku polskim i w językach obcych bez względu na miejsce ich wydania. Rejestruje książki, artykuły z czasopism i prasy, rozprawy z dzieł zbiorowych oraz fragmenty bibliograficzne. Opisuje nie tylko dokumenty piśmiennicze, ale też dokumenty kartograficzne, ikonograficzne i niektóre elektroniczne. Oprócz publikacji drukowanych zestawia maszynopisy prac magisterskich i licencjackich.

Zgromadzony materiał został uporządkowany w układzie systematycznym, zbudowanym z 16 działów głównych, odpowiadających poszczególnym dziedzinom życia lokalnej społeczności. W miarę potrzeby działy główne dzielą się na jednostki niższego rzędu, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie bardziej zaawansowanych kwerend.
Posługiwanie się Bibliografią ułatwiają spisy pomocnicze, takie jak: Wykaz ważniejszych skrótów stosowanych w zrębie głównym oraz indeksach bibliografii, wykaz wykorzystanych czasopism wraz z ich skrótami oraz dwa indeksy; Indeks osobowy i Indeks przedmiotowy nazw geograficznych.

Wydana Bibliografia z pewnością przysłuży się do promocji Janowca i jego okolic. Będzie też zapewne stanowiła ważne źródło informacji dla badaczy, regionalistów i innych użytkowników, chcących bliżej poznać przeszłość i życie współczesne ziemi janowieckiej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2020