Studia z dziejów Łęcznej

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją prof. dr hab. Anny Sochackiej pt. Studia z dziejów Łęcznej. Wśród autorów znajduje się liczne grono pracowników Naukowych Instytutu Historii UMCS.

Ze Wstępu autorstwa Pani Profesor Anny Sochackiej:

Jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich Łęcznej – jak każda tego rodzaju rocznica skłania wielu do bliższego zainteresowania się przeszłością miasta, jego wzlotami i upadkami związanymi z koniunkturą polityczną czy gospodarczą, a także losem tworzących miejską wspólnotę mieszkańców – iż życiem codziennym, osiągnięciami w różnych dziedzinach gospodarki i kultury, charakterem narodowościowym, religijnym i politycznym. Niniejszy zbiór studiów o przeszłości Łęcznej ma na celu przybliżenie Czytelnikom niektórych wyżej wspomnianych zagadnień w oparciu o najnowsze osiągnięcia badaczy przeszłości Polski i regionu lubelskiego. Jest to kolejne już udostępnione Czytelnikom wydawnictwo traktujące o historii miasta – na przestrzeni ostatniego półwiecza ukazały się opracowania naukowe i publikacje popularyzujące wiedzą o jego przeszłości, głównie w regionalnych periodykach. Wskazuje to na zainteresowanie, jakie budzą dzieje Łęcznej wśród jej mieszkańców i władz miasta, mobilizujące badaczy do podejmowania trudu poszukiwań archeologicznych i archiwalnych oraz dociekań dotyczących fenomenu rozwoju osadnictwa i funkcjonowania miasta. Są bowiem losy Łęcznej ilustracją wielu procesów charakterystycznych dla poszczególnych epok w historii Polski, ale też wyrazem specyficznych okoliczności towarzyszących życiu mieszkańców tej okolicy, a ich poznanie poszerzyć może wiedzę zarówno o historii lokalnej,  jak i o pewnych aspektach dziejów narodu i państwa. 

Na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (tutaj) można przeczytać jeden z artykułów, autorstwa dr hab. D. Kupisz "Życie gospodarcze Łęcznej w XVII i XVIII w." (str. 215-236).

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2018