Senatorowie Koronni na Sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja autorstwa dr. hab. Leszka Wierzbickiego pt. Senatorowie Koronni na Sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Blurb: 

Niniejsza książka opisuje działalność senatorów z obszaru Korony na forum parlamentu Rzeczypospolitej w XVII stuleciu i obejmuje w sumie 636 osób. Najpierw zamieszczono w niej wykaz sejmów, które odbyły się w latach 1601-1699, a po nim zestawienie urzędów senatorskich z obszaru Korony, jakie istniały w XVII wieku. Następnie autor przedstawił rolę, jaką odgrywali senatorowie koronni na zgromadzeniach parlamentu Rzeczypospolitej w XVII stuleciu. Zasadniczą część tej książki stanowią krótkie biogramy wszystkich senatorów koronnych z tego okresu. Sylwetki te przedstawiono w porządku alfabetycznym, przybliżając w nich działalność parlamentalną tychże osób.

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2018