Róża Regionów 2015 dla przewodnika po ogrodzie Marcina z Urzędowa

Dr Tomisław Giergiel z Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Historii Botaniki) jest redaktorem naukowym przewodnika po Sandomierskim ogrodzie kanonika Marcina z Urzędowa oraz koordynatorem projektu rekonstrukcji założenia ogrodowego tego sławnego XVI-wiecznego medyka i botanika. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone przez Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu (przy którym ogród powstał) do ogólnopolskiego konkursu Róża Regionów na najlepsze wydawnictwa, projekty i aplikacje mobilne promujące gminy, miasta, regiony. Projekt sandomierski, zgłoszony do konkursu pod nazwą „Przewodnik do kontemplacji” otrzymał III miejsce w kategorii projekt specjalny, a wyniki ogłoszono podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2015” w Poznaniu. Organizatorem był wydawca dwutygodnika branży turystycznej „Wiadomości Turystyczne”

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Tarczyński
    Data dodania
    12 listopada 2015