Przemoc w świecie starożytnym

Ukazała się publikacja "Przemoc w świecie starożytnym. Żródła - struktura - interpretacje" pod redakcją dr hab. Dariusza Słapka, prof. nadzw. oraz dr hab. Ireneusza Łucia. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej mającej miejsce w Instytucie Historii w 2015 r.

Z recenzji dr hab. Lucyny Kostuch, prof. UJK:

Z lektury tekstów wynika, że Redaktorzy tomu słusznie przyjęli szeroką definicję przemocy, nie ograniczając jej wyłącznie do wojny, z którą najczęściej kojarzymy ów termin na gruncie starożytnych cywilizacji. Co bardzo cenne, autorzy artykułów nie tylko dostrzegają przejawy przemocy w różnych aspektach życia epoki, ale też podważają przyjęte w historiografii opinie na ten temat. […] teksty posiadają bogata bazę materiałową – zostały wykorzystane zarówno źródła narracyjne, jak i świadectwa ikonograficzne. 

Spis treści książki jest dostępny tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2017