Polska i Puławy "Na głównym szlaku duchowych dziejów"

Ukazała się publikacja pt. Polska i Puławy "Na głównym szlaku duchowych dziejów" pod redakcją naukową dr. hab. Tomisława Giergiela. Recenzentem książki jest dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. nadzw.

List Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Puławach Leszka Gorgola do Dyrektora Instytutu Historii UMCS: 

 

[...] Książka pt. "Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy na głównym szlaku duchowych dziejów" jest publikacją zawierającą referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Powiat Puławski i Instytut Historii UMCS w listopadzie 2016 r. 

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2017