Ogłoszenie dla doktorantów

Informujemy, że doktoranci studiów stacjonarnych III stopnia w Instytucie Historii, mogą aplikować o dofinansowanie konkretnych zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz udziałem w konferencjach naukowych. Odpowiednio uzasadnione i związane z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej wnioski należy kierować do Dyrektora Instytutu. Szczegółowych informacji udziela Profesor Dariusz Szewczuk, koordynator studiów doktoranckich w IH UMCS.  

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2019