Obrona pracy doktorskiej mgr. Sergieja Miroshnychenko

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 16 grudnia 2020 r., o godz. 13.00, za pośrednictwem aplikacji Teams /w sali Obrad Rady Wydziału nr 9/ gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Sergii Miroshnychenko

TEMAT: „Polityka historyczna Ukrainy w latach 1991-2013”

PROMOTOR:  dr hab. Roman Wysocki, prof. uczelni  - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  dr hab. Jan Pisuliński, prof. uczelni   - Uniwersytet Rzeszowski

           dr hab. Robert Kuśnierz, prof. uczelni - Akademia Pomorska w Słupsku                                 

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Historii UMCS: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a482ec7ab82f3427fabc8beddf71c6937%40thread.tacv2/1606480573666?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220a51762a-3848-451b-8883-73432b321d5a%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 12.45 po zidentyfikowaniu osoby Teams imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany. 

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2020