Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Litki

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 10.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Pauliny Litki

TEMAT: „Mesjanizm polski w funkcji mitu historiograficznego. Od tradycji XIX-wiecznej po współczesny dyskurs polityczny 

PROMOTOR:

Prof. dr hab. Jan Pomorski

PROMOTOR POMOCNICZY:

Dr hab. Ewa Solska

RECENZENCI:

Prof. dr hab. Violetta Julkowska – Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ – Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams po kliknięciu TUTAJ. Dostęp do części jawnej spotkania będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby zainteresowanej z imienia i nazwiska. Przebieg obrony zdalnej będzie rejestrowany.

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2021