Między Nauką a Sztuką. Wokół Problemów Współczesnej Historiografii

Ukazała się publikacja "Między Nauką a Sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii" pod redakcją dr Ewy Solskiej, dr hab. Piotra Witka i dr. hab. Marka Woźniaka, prof. UMCS. Tom zawiera teksty dedykowane Profesorowi Janowi Pomorskiemu z okazji jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej.

Z recencji dr hab. Doroty Skotarczak, prof. UAM:

Recenzowanie artykułów, monografii czy materiałów pokonferencyjnych należy do rutynowych zajęć samodzielnych pracowników naukowych. Rzadko się zdarza, aby taka praca sprawiała autentyczną satysfakcję. Lecz recenzowanie "Między nauką a sztuką..." takich właśnie doznań dostarcza. Książka ta bowiem jest koszem pełnym jubileuszowych podarunków dla Profesora Jana Pomorskiego, wybitnej i wzbudzającej sympatię postaci w środowisku historycznym. A podarunki te to studia napisane przez uczniów, współpracowników i przyjaciół Jubilata. Widać, że wszyscy oni chcieli godnie Go uczcić, toteż na Jego święto przygotowali rzeczy niebanalne i o wysokiej wartości. Są tu zatem prace dotyczące kwestii metodologicznych, historii historiografii, a także historii poza nauką. Odnajdziemy temat rozmaitych zwrotów w dyskursie humanistycznym, problematykę muzealnictwa, zagadnienia dotyczące metod informatycznych i wizualności. Tematyka filmu historycznego koreluje z kulturowym zdeterminowaniem wyobraźni; jako kwestia niebagatelna ukazana jest sprawa kobiet-uczonych w środowisku historyków oraz zagadnienie godności człowieka. Kulminacją monografii okazują się teksty poświęcone kulturze ponowoczesnej i wymiarom kulturowego dziedzictwa. Wszystkie zgromadzone w książce artykuły cechuje wysoki poziom naukowy. Pozostaje zatem szczerze go polecić, dołączając głos do laudacji ku czci Profesora Jana Pomorskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    22 sierpnia 2017