Konkurs stypendialny im. Profesora Adama Kerstena w roku 2018

Fundacja Kerstenów wspólnie z Instytutem Historii UMCS ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie im. Profesora Adama Kerstena w roku 2018. Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 11 000 złotych brutto, wypłacane w miesięcznych ratach.

Beneficjentem stypendium mogą zostać doktoranci II–IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Historii, zajmujący się historią nowożytną i współczesną. Zgłoszenie do konkursu wraz z opisem realizowanego projektu doktorskiego, wykazem osiągnięć naukowych z ostatniego roku akademickiego oraz opinią opiekuna naukowego lub promotora należy składać do kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Historii UMCS.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 września.

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2018