Konferencja: "Problemy nauczania ustawicznego..."

Zapraszamy na konferencję naukową: "Problemy nauczania ustawicznego - po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych" organizowaną przez Zakłady Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii oraz Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii UMCS. Współtwórcami konferencji są także Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Lublinie i Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra". Konferencja odbędzie się 16-17 listopada 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

16 listopada 2016 (środa)

12.30 – powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

 • prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Archiwum Państwowe w Poznaniu), Stowarzyszenia archiwistów Europy frankofońskiej w kształceniu i edukacji archiwalnej
 • prof. dr hab. Andrzej Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Edukacja i działania społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce
 • dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Rola i znaczenie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w procesie ustawicznego kształcenia archiwistów
 • Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

 • dr Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Zjazdy powszechne i konferencje szkoleniowe jako forma podnoszenia kompetencji zawodowych archiwistów na przykładzie Polski i Niemiec
 • dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), W Ecole Nationale des Chartes - nauczyciel akademicki na stażu naukowo-dydaktycznym
 • dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Współpraca archiwistów jako sposób samokształcenia na przykładzie wybranych organizacji i stowarzyszeń archiwalnych w Hiszpanii
 • Dyskusja

17.00- 17.30 Przerwa kawowa

 • prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Studia podyplomowe w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
 • dr Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Studia podyplomowe w zakresie  archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Nowe wyzwania dydaktyczne i organizacyjne
 • dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Studia podyplomowe w Instytucie Historii  UMCS – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 • Dyskusja

19.00 Uroczysta kolacja

17 listopada 2016 (czwartek)

9.00 – 10.30

 • dr hab. Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie w Instytucie Historii UMCS, jako przykład kształcenia ustawicznego
 • dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i  ochrony informacji niejawnych - nowa oferta dydaktyczna UMK o wymiarze praktycznym
 • dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Udział studentów archiwistyki w projektach edukacyjnych archiwów i bibliotek
 • Dyskusja

10.45-11.00 Przerwa kawowa

 • dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie), Miejsce i rola archiwum państwowego w ustawicznej edukacji historycznej i archiwalnej
 • mgr Kamila Biernat (Archiwum Akt Nowych), Czy w archiwach państwowych potrzebni są archiwiści cyfrowi? - parę słów o nowym „modelu” archiwisty
 • mgr Renata Gąsior (Archiwum Państwowe w Lublinie), Z doświadczenia nadzoru archiwalnego - personel archiwów zakładowych. Wiedza, kompetencje, praktyczne umiejętności. Ocena i prognoza
 • Dyskusja

Podsumowanie obrad

  Aktualności

  Data dodania
  25 października 2016