Interesujace Lubliniana - Miscellanea Lublinensia

W wydawanej przez lubelskie Archiwum Państwowe serii Fontes Lublinenses ukazał się kolejny tom (IX) zatytułowany „Miscellanea Lublinensia”, a zawierający dwa ciekawe źródła do historii Lublina w pierwszej połowie XVII w.

Pierwszym z nich jest raptularz Zbigniewa Borowskiego, szlachcica z podlubelskiej wsi Mętów, obejmujący lata 1604-1644, zaczerpnięty z rękopisu 390 Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Zawarte w nim zapiski rejestrują wydarzenia o różnym zasięgu i znaczeniu – międzynarodowym, krajowym, lokalnym, rodzinnym i osobistym, dokumentując nie tylko różnorakie epizody z codzienności Lublina i okolic, ale także stan świadomości podlubelskiej prowincji szlacheckiej i jej zainteresowań wydarzeniami w kraju i na świecie. 22 lutego 1644 r. Borowski zanotował np.: „Pan Stanisław Górski z Mętowa, sąsiad mój, żonaty, sexagenarius, cum concubina sua na stawie lubelskim jadąc do Lublina, załamawszy się na lodzie, utonął. Którego w kościele chować nie chciano, iż publice cum concubinis mieszkał, spowiedzi dawno nie czynił, ledwo za wielkim kłopotem na cmentarzu pochowany”. Takich i podobnych ciekawostek w diariuszu Borowskiego znajdujemy bez liku.

Drugie źródło ma charakter urzędowy i powstało jako rezultat pracy powołanej przez sejm komisji, która zebrała się w Lublinie w lutym 1628 r. Przygotowana wówczas taksa cen na towary i niektóre prace rzemieślnicze miała obowiązywać na terenie całego kraju i zapobiegać postępującej drożyźnie. Choć taki sposób hamowania wzrostu cen nie mógł być skuteczny, sporządzona wówczas „Taksa” pozostała nader interesującym źródłem do dziejów gospodarczych i nie tylko.

Obydwa teksty źródłowe opracował, poprzedził edytorskim wstępem i przygotował do druku prof. Henryk Gmiterek z Zakładu Historii XVI-XVIII wieku Instytutu Historii UMCS.

Promocja tego najnowszego tomu źródeł do historii Lublina odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13.

Autorem tekstu jest Prof. H. Gmiterek.

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 czerwca 2018