Aktualności

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej...
22.05.2018

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej...

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja pt. Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów autorstwa dr. hab. Mariusza Korzeniowskiego, dr. hab. Krzysztofa Latawca oraz dr. hab. Dariusza Tarasiuka. więcej
Mulier honesta et laboriosa.
21.05.2018

Mulier honesta et laboriosa.

Miło mi poinformować, że ukazała się książka pt. Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski autorstwa Dr Małgorzaty Kołacz-Chmiel. więcej
Studia Białorutenistyczne
18.05.2018

Studia Białorutenistyczne

Miło mi poinformować, że ukazał się Tom 11 "Studiów Białorutenistycznych" pod redakcją Mariusza Korzeniowskiego, Siergieja Kowalowa i Mihała Sajewicza. więcej
Monografia Gminy Jabłoń
18.05.2018

Monografia Gminy Jabłoń

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja pt. Monografia gminy Jabłoń pod redakcją dr hab. Dariusza Tarasiuka. więcej
III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów...
17.05.2018

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami

Serdecznie zapraszam na III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami, które odbędzie się 19 maja 2018 r. w Instytucie Historii UMCS, Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie. więcej
Koło Metodologów nagrodzone!
14.05.2018

Koło Metodologów nagrodzone!

KMH UMCS Lublin podczas Kozienaliowego Festiwalu Nauki 2018, który odbył się 10 maja br. zaprezentowało swój dotychczasowy dorobek naukowy oraz prace bieżące i przyszłe wszystkim zainteresowanym w ACK „Chatka Żaka” Lublin. więcej
I otwarte seminarium historyczne
09.05.2018

I otwarte seminarium historyczne

Zakład Historii XVI-XVIII wieku Instytutu Historii UMCS serdecznie zaprasza na I otwarte seminarium historyczne w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 15.00 do sali 318. więcej
Cykl wykładów doc. PhDr. Miroslav Novotný
08.05.2018

Cykl wykładów doc. PhDr. Miroslav Novotný

Instytut Historii zaprasza na wykłady, które wygłosi doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach. więcej
Belliculum Diplomaticum VII Lublinense
07.05.2018

Belliculum Diplomaticum VII Lublinense

Serdecznie zapraszam na konferencję naukową pt. Belliculum diplomaticum VII Lublinense. Dokument w administracji. Od pergaminu i papieru do e-Goverment. Odbędzie się w dniach 13-14 V 2018 r. w sali 318 Instytutu Historii UMCS. więcej
IV Lubelska Wiosna Historyczna
16.04.2018

IV Lubelska Wiosna Historyczna

Instytut Historii UMCS, Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w "IV Lubelskiej Wiośnie Historycznej", która... więcej
5