Weź udział w Ankiecie Oceny Zajęć!

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 24 stycznia do 25 lutego mogą Państwo oceniać jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez UMCS w semestrze zimowym, za pośrednictwem odmienionego kwestionariusza – z nowymi pytaniami i rozszerzoną, sześciostopniową skalą odpowiedzi.

Ankieta została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb.

Aby ocenić zajęcia należy:

  1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
  2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie lub przejść do zakładki: DLA STUDENTÓW;
  3. kliknąć w link: ANKIETY;
  4. wybrać zajęcia, które chcą Państwo ocenić i pozostawić swoją opinię.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej – jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje jedynie kilka minut i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Dzięki Państwa opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze!

W przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brali Państwo udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą, prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2018