Przypominamy o trwających szkoleniach dla studentów I roku

W roku akademickim 2018/2019 studenci I roku są zobowiązani do odbycia szkoleń w formie online w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów; przysposobienia bibliotecznego.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (jeżeli nie zaliczyły szkoleń na studiach I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe i należy je odbyć w terminie od 22 października do 25 listopada 2018 r. Każde szkolenie kończy się testem zaliczeniowym online. Zaliczenia pojawią się automatycznie w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien zalogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS).

Szkolenia są organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia:

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2018