Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia (do 26.01.)

12 grudnia 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia, będącego cyklicznym badaniem opinii na temat warunków studiowania oraz rozwiązań wpływających na proces kształcenia. Celem prowadzonego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej procesu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy studentki/studentów, doktorantki/doktorantów oraz słuchaczki/słuchaczy studiów podyplomowych.

Wszystkie Państwa opinie są bardzo cenne zarówno dla Władz Uniwersytetu, jak i poszczególnych Wydziałów. W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w sposób rzetelny i przemyślany. Wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Tegoroczny kwestionariusz Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia składa się z trzech części:

  • I moduł – pytania wspólne dla wszystkich grup respondentów dotyczące ogólnego zadowolenia ze studiów oraz organizacji procesu kształcenia;
  • II moduł – pytania tematyczne dotyczące wpływu studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na jakość kształcenia, opiekuna roku oraz oferty dodatkowej – aktywności studentów; wspólne dla części grup respondentów;
  • III moduł – pytania dedykowane dla każdej z grup respondentów.

Celem dokonania oceny jakości kształcenia należy skorzystać z linka przesłanego do każdego z Państwa na adres e-mail (wiadomość została przekazana na skrzynki mailowe studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15-20 min.

Kwestionariusze można wypełniać do 26 stycznia 2018 roku.

Serdecznie zachęcamy do wyrażenia swojej opinii!

    Aktualności

    Data dodania
    9 stycznia 2018