Obowiązkowe szkolenia ogólnouniwersyteckie dla studentów I roku

Szkolenia ogólnouniwersyteckie: - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Przysposobienie biblioteczne - Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Szkolenia odbywają się formie online i są udostępniane na platformie edukacyjnej Wirtualny Kampus UMCS (zakładka „Szkolenia dla studentów”).

Zaliczenie szkoleń jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru studiów.

Aby rozpocząć szkolenie, każdy student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła jak do systemu USOS) na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Wszystkie szkolenia zawierają materiały dydaktyczne oraz testy zaliczeniowe w formie online. W celu zaliczenia każdego szkolenia należy rozwiązać test i uzyskać w danym szkoleniu określony procent prawidłowych odpowiedzi.

Szkolenie należy zaliczyć w terminie:

od 21.10.2019 r. do 10.02.2020 r.

Uwaga!

Zaliczenia ze szkoleń ogólnouniwersyteckich są przesyłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2019