Nowy kierunek - Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)

Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)*

Kierunek biobezpieczeństwo wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, ale także społecznych. Osoby, które wybiorą te studia, poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwent zyska również wiedzę i umiejętności identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla gleb, wód i atmosfery.

Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

*Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy! Rekrutacja trwa!

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2021