Komunikat UKW: spotkanie z kandydatami na rektora UMCS (16 VI)

Szanowni Państwo Elektorzy, Pracownicy, Studenci i Doktoranci UMCS,

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 16 czerwca br. o godz. 14.00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie kandydatów na rektora UMCS w kadencji 2020-2024 ze społecznością akademicką.

Ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego w kraju stanu epidemii, w Auli Uniwersyteckiej będzie mogło przebywać 100 osób. Grupę tę stanowić będą wyłącznie elektorzy. Tym samym uprzejmie prosimy Państwa Elektorów o zgłaszanie chęci bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniu z kandydatami. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 czerwca br. na adres mailowy: ukw@poczta.umcs.lublin.pl.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 osób Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi losowanie uczestników spotkania według parytetów podziału miejsc wyborczych wynikających z uchwały wyborczej. Pozostali elektorzy oraz członkowie wspólnoty akademickiej UMCS będą mogli uczestniczyć w debacie w Aulach A i C na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie będzie prowadzona transmisja spotkania. Z auli tych przewidziana jest również możliwość bezpośredniego zadawania pytań kandydatom (Uwaga: w Aulach A i C będzie mogło przebywać po około 60 osób).

Pozostali członkowie wspólnoty akademickiej UMCS będą mogli śledzić spotkanie z kandydatami na rektora UMCS za pośrednictwem uczelnianego kanału YouTube ze strony głównej Uczelni.

Członkowie wspólnoty akademickiej UMCS, którzy chcą zadać pytania kandydatom na rektora UMCS, mogą to zrobić w dniach 11-14 czerwca br. za pośrednictwem skrzynki mailowej ukw@poczta.umcs.lublin.pl. W mailu należy wskazać kandydata, do którego skierowane jest pytanie, ewentualnie do obu kandydatów, a także imię, nazwisko i jednostkę organizacyjną osoby zadającej. Ze względu na ograniczony czas spotkania wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza zastrzega sobie możliwość dokonania ewentualnej selekcji zgłoszonych pytań w dniu 15 czerwca i przesłanie pozostałych pytań na adresy mailowe kandydatów.

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2020