Wortal Otwartej Wiedzy

Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie uruchomił wielofunkcyjny serwis internetowy wykonany w ramach realizacji projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serwis składa się z trzech tematycznych części:
Moduł E-journal daje możliwość wydawania czasopisma naukowego w wersji elektronicznej.
Moduł Informacje ma prezentować treści istotne dla humanistyki i nauk wspierających tę dyscyplinę. Struktura prezentacji informacji nie ma ostatecznego charakteru i może być dostosowana do wspólnie wypracowanych i określonych potrzeb, z uwzględnieniem możliwości systemowych, administracyjnych i redaktorskich serwisu.
Moduł E-repozytorium to miejsce do gromadzenia i udostępniania dzieł wytworzonych przez pracowników, studentów oraz doktorantów Wydziału. Przewidziana jest wyłącznie samoobsługa repozytorium, a uprawnienia do posiadania konta w celu dokonywania archiwizacji mają nauczyciele akademiccy Wydziału.

Więcej informacji pod adresem wow.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2016