Instytut Filologii Słowiańskiej kończy swoją działalność!

Uwaga!

Od dnia 1.10.2019 r. Instytut Filologii Słowiańskiej zostaje przekształcony w Katedry: Językoznawstwa Słowiańskiego oraz Literaturoznawstwa Słowiańskiego w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII. 

Związane jest to ze zmianą struktury Wydziału Humanistycznego. W miejsce dotychczasowych jednostek powstały:

 • Instytut Archeologii - dyrektor dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 • Instytut Historii - dyrektor dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 • Instytut Filologii Polskiej - dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 • Instytut Neofilologii - dyrektor dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
 • Instytut Nauk o Kulturze - dyrektor dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

Strona internetowa Katedry/Katedr będzie systematycznie aktualizowana tak, aby jak najszybciej uwzględniać zmiany organizacyjne i kadrowe.

 

  Aktualności

  Data dodania
  30 września 2019