Absolwenci Instytutu - Konstanty Martyniuk

Absolwent Slawistyki - 2009

Po ukończeniu studiów wspólnie z żoną, absolwentką filologii rosyjskiej (KUL), podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu działalności tłumaczeniowej na język rosyjski i polski. Nie jesteśmy anonimową agencją tłumaczeń. Prezentujemy Tłumacz.pro, który wyróżnia emocjonalne zaangażowanie w swoją pracę profesjonalistów. Stale rozwijamy się zarówno językowo, jak i technologicznie. Ciągle śledzimy zmiany stylistyczne, semantyczne, terminologiczne w zakresie obu języków słowiańskich, co pozwala nam tłumaczyć różnorodne teksty pisemne (np. dokumenty handlowe, techniczne, urzędowe, foldery reklamowe, rękopisy, strony internetowe) i ustne (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne podczas różnego typu spotkań naukowych, biznesowych itd.). Jestem współautorem kursu języka rosyjskiego on-line. Zajmuję się wsparciem technicznym użytkowników Apple. Robię to, co lubię, kształcę innych i jednocześnie uczę się sam. Ciągle się rozwijam zawodowo. Prowadzona działalność daje mi poczucie spełnienia oraz satysfakcjonujące środki materialne. Studia slawistyczne pozwoliły mi zdobyć kompetencje oraz pozyskać środki na rozwój firmy. To były piękne czasy, byliśmy młodzi i energiczni.

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2017