Relacja z VI Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

W czwartek, 28 marca 2019 roku w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie odbyła się szósta edycja Lubelskiego Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy.

Podczas cyklicznych spotkań, zapoczątkowanych w 2015 roku, środowisko teoretyków i praktyków dyskutuje o kwestiach dotyczących kierunków rozwoju i zakresu działań bibliotek i ośrodków informacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej, różnorodności ról i wyzwań stojących przed pracownikami sektora informacji oraz ich nowoczesnej edukacji.

Zgodnie z tytułem tegorocznego spotkania "Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki", przedmiotem dyskusji była ewolucja infrastruktury bibliotecznej w dobie tzw. library boom. Podczas konferencji dzielono się doświadczeniami dotyczącymi działań podejmowanych na rzecz projektowania, modernizacji i rewitalizacji przestrzeni bibliotecznej (zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej) w różnych placówkach. Fundamentalnym pytaniem Forum było: czy i jak transformacja przestrzeni bibliotecznej wpływa na jakość usług, satysfakcję użytkowników i społeczny odbiór bibliotek.

Spotkanie stało się również doskonałą okazją do skonsolidowania środowiska, wymiany wiedzy i doświadczeń, zacieśnienia współpracy z potencjalnymi pracodawcami i przedyskutowania kwestii dotyczących kształcenia. W wydarzeniu uczestniczyło ponad sto osób, wśród których znaczną część stanowiła kadra zarządzająca z bibliotek różnego typu (akademickie, publiczne, szkolne, pedagogiczne), ośrodków informacji i kultury, projektanci wnętrz, designerzy, architekci oraz środowisko badaczy książki i informacji naukowej z Lublina i Lubelszczyzny.

Organizatorem Forum był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, a partnerami wydarzenia:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie
 • Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie
 • Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Oddział Lublin
 • Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP

>>> Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia, dostępnej na Facebooku Instytutu

 

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  3 kwietnia 2019