Zmarł śp. prof. Marek Kwapiszewski

Z ogromnym żalem informujemy, że 11 czerwca 2017 roku zmarł nagle

 śp. dr hab. Marek Kwapiszewski, profesor UMCS.

Profesor Marek Kwapiszewski był wieloletnim pracownikiem naszego Instytutu, wykładowcą, nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń studentów. Współtworzył nasze środowisko akademickie jako wybitny znawca literatury preromantycznej i romantycznej, autor szeregu publikacji, w tym książek: „Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego”, „Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948-1989”.

Profesor zajmował się również zagadnieniem relacji między literaturą a muzyką (muzycznością dzieła literackiego, przekładem intersemiotycznym, ekfrazą) jako koneser muzyki klasycznej i operowej. Był wielkim miłośnikiem kina europejskiego, znawcą niemieckiego ekspresjonizmu, francuskiej nowej fali czy twórczości Pasoliniego.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się przy ul. Lipowej 19 czerwca 2017 roku o godz. 9.00. 

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2017