Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków - seminarium zdalne na Uniwersytecie Wileńskim

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium lingwistyki kulturowej, którego współorganizatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków.

Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe

Uniwersytet Wileński, Wilno, 24–25 września 2020 roku

Referaty wygłoszą: założyciel polskiej etnolingwistyki kognitywnej, prof. dr hab. Jerzy Batrmiński oraz prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

W części konferencyjnej swoje badania zaprezentują badacze z Polski, Niemiec i Litwy. Drugie seminarium lingwistyki kulturowej zrzeszyło blisko 30 osób, w tym młodych badaczy- doktorantów i magistrantów.

Uczestniczyć w seminarium można tylko w trybie zdalnym. słuchaczy prosimy o rejestrację pod adresem: kristina.rutkovska@ff.vu.lt.

Seminarium zostało objęte patronatami przez: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Lenkijos institutas Vilniuje (Instytut Polski w Wilnie), Lietuvos Kultūros Taryba (Litewską Radę Kultury), Filologijos fakultetas - Vilniaus universitetas (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego).

Zapraszamy!

    Aktualności