Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Serdecznie zapraszamy na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego!

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym to wydarzenie o charakterze otwartym, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, osoby pracujące, uczące się i studiujące. Język jest naszym wspólnym dobrem, symbolem wyobraźni, pasji, życia.

28 lutego 2020 roku

Duża Aula Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

10.00 | Powitanie gości
10.15 | Wręczenie Medali Unii Lubelskiej
10.30 | Wykład prof. dra hab. Artura Rejtera (Uniwersytet Śląski, Rada Doskonałości Naukowej):

Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego

11.30 | Świeckie za-światy ze słów Olgi T. – prowadzenie: dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Fragmenty prozy Olgi Tokarczuk czytają:

  • Przedstawiciele władz Miasta Lublina i Lubelszczyzny
  • Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Studenci i doktoranci

12.30 | Młodzieżowe słowa roku – Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

13.00 | Zakończenie

Program (wersja PDF)

 

    Aktualności