Konferencja "Wartości a edukacja"

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS oraz Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS są organizatorami ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „WARTOŚCI A EDUKACJA”.

Konferencja
"Wartości a edukacja"
odbędzie się 3 grudnia 2015 r.
w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowksiej 4a

Problematyka wartości oraz wartościowania we współczesnej edukacji (i nie tylko) cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dydaktyków, filozofów, socjologów, psychologów, antropologów kultury, a także literaturoznawców i językoznawców. Współczesnym problemem wychowawczym jest bowiem odejście od wartości uniwersalnych i niezmiennych, które kształtują osobowość człowieka, zwłaszcza młodego. Idea spotkania z osobami, które codziennie mogą wpływać na zachowania młodego pokolenia i wpajać fundamentalne zasady współżycia społecznego jest zatem kluczowa i konieczna.
Program konferencji za wydarzeniem na facebook'u

    Aktualności