Humanistyka cyfrowa - badanie tekstu, obrazu i dźwięku

Zapraszamy na konferencję konsorcjum naukowego polskiej humanistyki DARIAH-PL.

"HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku"

26-27 listopada 2015 roku 
Początek obrad w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
Lublin, Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 4
godz. 9.00

Program dostępny na stronie konferencji
http://2015.dariah.pl

    Aktualności