Dzień Patrona w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku

W dniu 7 lutego 2020 roku w kraśnickim Centrum Kultury i Promocji odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 uczestniczy w Programie Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej. Z tej okazji okolicznościowy wykład wygłosiła dr hab. Anna Nowicka-Struska, pracownik Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Historii Literatury Polskiej. Tematem wykładu "Mikołaj Rej i modne obrazki" były związki twórczości Nagłowiczanina z aktualnymi w XVI wieku trendami edytorskimi oraz rozwijająca się w tym czasie sztuką emblematyki.

Wykład na portalu lubelska.tv

Dziękując za wspólne podejmowanie działań na rzecz humanistycznego kształcenia młodzieży i rozwoju edukacji, dr hab. Anna Nowicka-Struska odczytała list gratulacyjny skierowany przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS, prof. dr hab. Małgorzatę Karwatowską do Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Szkoła kraśnicka bierze udział w Programie Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej od początku jego funkcjonowania, to jest od 2009 roku.

Wykład poprzedzony został uroczystościami poświęcenia nowego sztandaru szkoły, całość wydarzenia dodatkowo została uświetniona spektaklem Z szesnastowiecznym portretem rozmowa przygotowanym przez uczniów Liceum im. Mikołaja Reja.

Relacja na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Fot. Andrzej Łukasik

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2020