XXXVI Lubelska Konferencja Archeologiczna

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy program XXXVI LUBELSKIEJ KONFERENCJI pt. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie – 26–27 maja 2021 roku.

 

 

Konferencja online zaplanowana została w zbliżony sposób jak sesje stacjonarne w poprzednich latach. Początek spotkania będzie miał miejsce 26 maja (środa) o godz. 9.00. Otwarcie konferencji i cztery pierwsze referaty główne odbędą się w tzw. sesji plenarnej, w której będą brali udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. Następnie tego dnia obrady zostaną podzielone na dwie sekcje: I (Prahistoria), obejmującą komunikaty i referaty od paleolitu po wczesną epokę żelaza, a także wystąpienia dotyczące archeologii antycznej wybrzeża Morza Czarnego; oraz II (Starożytność – Czasy nowożytne) – z wystąpieniami sięgającymi swym zakresem od okresu lateńskiego/młodszego okresu przedrzymskiego po czasy nam najbliższe. Sekcje będą obradowały podczas dwóch sesji: 26 maja ( w godz. 11.40–14.30)  i 27 maja (w godz. 9.00–14.50)

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji będzie wspólna dla obu sekcji sesja posterowa, która rozpocznie się o godz. 15.30.
Wspólnie spotkamy się również 27 maja, na zakończenie obrad i podsumowanie konferencji – ok. godz. 15.05.

W najbliższym czasie prosimy spodziewać się od nas tomu streszczeń wystąpień na konferencji oraz wiadomości z linkami do połączeń z wideokonferencją.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji o naszej konferencji na społecznościowych profilach Instytutu Archeologii UMCS oraz Muzeum Narodowego w Lublinie a także na stronie wydarzenia: 

https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs

https://fb.me/e/4lBhGdwnm

https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin

oprac. Sylwester Sadowski


 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Muzeum Narodowe w Lublinie
organizują w dniach 26-27 maja 2021 roku doroczną

XXXVI LUBELSKĄ KONFERENCJĘ

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Ze względu na trwającą od roku pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, konferencja odbędzie się w formule ONLINE na platformie ZOOM. Oprócz wideokonferencji, w której będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały kartę zgłoszenia, planujemy również prowadzić TRANSMISJĘ wydarzenia w serwisie Facebook z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców.

W najbliższym czasie prosimy śledzić serwisy internetowe Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowego w Lublinie oraz nasze profile społecznościowe na Facebooku, gdzie będą umieszczane na bieżąco istotne informacje o wydarzeniu.

 

    Aktualności