XXXIII Konferencja Archeologiczna

Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie w Lublinie
organizują w dniach 20–21 kwietnia 2017 roku XXXIII – konferencję:
"Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej,
zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016".    

Program Konferencji w załączniku

    Aktualności