XXXII Konferencja archeologiczna

Badania archeologiczne w 2015 roku

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają na XXXII Konferencję „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015”.

Termin konferencji: 31 marca–1 kwietnia 2016 r. Miejsce: Zamek Lubelski

Program konferencji znajduje się w załączniku

    Aktualności