Zapraszamy na WORKSHOP 4 pt. „Economy, production, trade, far distance connections in the Pre-Roma Iron Age” organizowany przez Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodniego Barbaricum Instytutu Archeologii UMCS w ramach cyklicznych spotkań naukowych „Regional and transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean sphere in the first Millenium BC”. Koordynatorem z ramienia Instytutu jest dr hab. Piotr Łuczkiewicz prof. nadzw.
Termin spotkania – 16 XI 2017, godz. 9.30.
Miejsce – Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala 318.
Program Workshop 4 zamieszczony na plakacie.

 

    Aktualności