Uwaga ! Szkoła doktorska

Szanowni Państwo, drodzy Pracownicy i Studenci Instytutu Archeologii UMCS,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, od 23-go grudnia 2020 r. Instytut (Uniwersytet) uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia. Mamy więc możliwość realizacji doktoratów – witaj Szkoło Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, archeologia nadchodzi!
 
Dyrektor Instytut Archeologii   

    Aktualności