Śp. Jerzy Leopold Krzyżewski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem informuje, że odszedł na zawsze
nasz Wielki Przyjaciel i Orędownik
 
Jerzy Leopold Krzyżewski

długoletni Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, redaktor „Biuletynu TRH”, wspaniały Regionalista.
Z lubelską archeologią związany był od „zawsze”. Współorganizował Muzeum Regionalne w Hrubieszowie i pierwszą wystawę archeologiczną w tym mieście. Ma wielkie zasługi dla sukcesu wykopalisk w Kotlinie Hrubieszowskiej, niestrudzenie organizując dla nich środki finansowe i wsparcie organizacyjne. Współorganizował nasze konferencje międzynarodowe i zaangażowany był w projekty wystawiennicze o Gotach, Wandalach i skarbach Troi.
Szczególną troską otaczał studentów archeologii, głosząc hasło „do Hrubieszowa to oni może już nie wrócą, ale niech go choć zapamiętają”. To, że archeologia stała się dla hrubieszowian powodem dumy jest również Jego wielką zasługą. Wpisał się złotymi zgłoskami w historię lubelskiej archeologii.

Cześć Jego pamięci

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS składają 
Rodzinie najszczersze kondolencje

    Aktualności